Comitetul Executiv

 

Este organul de conducere și de decizie al asociației care coordonează activitatea acesteia între ședințele Adunării Generale. Este constituit din:

Președinte

Vicepreședinți

Secretar General

Secretar Executiv

Director Executiv

 

Adunarea Generală

 

Este forul suprem de conducere al asociației, se constituie din voluntarii și membrii asociației și se întrunește o dată pe lună, la convocarea Comitetului Executiv.

<